8-ми декември, 2016 г., гр. София, ТСА:

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ набира заявления за участие в програма „Кариера и развитие“. Програмата представя иновативно решение на  предизвикателствата пред заетостта сред икономически уязвими общности, с фокус върху ромите, и насърчаване на икономическия растеж и устойчивост в страната като предлага:

  • Достъп до база данни от търсещи трудова заетост;
  • Безвъзмездна финансова подкрепа за осигуряване на обучение на работното място;
  • Безвъзмездна финансова подкрепа за кариерно развитие на представители на икономически уязвими общности.

 

Условия за кандидатстване в програмата

В програмата могат да участват само юридически лица упражняващи стопанска дейност, търговски дружества и фирми от всички отрасли на българската икономика. Кандидатстването се извършва чрез подаване на заявление. Заявления ще се приемат до 20 януари 2017г. на електронен адрес: inquiries(at)tsa-bulgaria.org. Всеки кандидат трябва да има в предвид, че финансовия ресурс по програмата е ограничен. В този смисъл,  заявленията постъпили първи, ще бъдат разгледани с приоритет.

Формуляр за кандидатстване