Фондация „Тръст за социална алтернатива“ в момента не приема нови проектни концепции по програма „Ранно детско развитие“. Нови възможности да се изпращат проектни предложения ще бъдат обявени на тази страница.