30-ти октомври, 2017 г., гр. София, ТСА:

На 30 октомври 2017г. в  централата на Организацията на Обединените нации в Ню Йорк, се състоя официалната церемония отличила 23 успешни и изключителни примери от цял свят в рамките на програма „Устойчиви градове и населени места“, подкрепена от Програмата на ООН за околната среда.  Тя отличава организации от целия свят за приноса им към изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН след 2015 г. и популяризира тяхната дейност и иновативни подходи.  Тръстът за социална алтернатива от България получи награда в категорията „Изключителен принос” за  програмата си „Градоустройство – печелим всички”, която се осъществява в три български общини – Кюстендил, Пещера и Дупница. Другите победители в категорията са Ривърс Стейт, Нигерия и Института за градска морфология и комплексни системи, Франция.

снимка

Филм за програма „Градоустройство – печелим всички”

Повече информация за наградата: „Устойчиви градове и населени места“

Прессъобщение: Световна награда за Тръст за социална алтернатива за подобряване на жилищните условия на икономически уязвими общности