26-ти юли, 2018 г., гр. София, ТСА:

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ има удоволствието да ви покани да представите проектни предложения  за участие в „Програма за подкрепа на педагози от ромски произход“. Основна цел на програмата е наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин създаде ролеви модели за малките деца и осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.

Проектните предложения се подават на електронна поща inquiries@tsa-bulgaria.org под названието „Програма за подкрепа на педагози от ромски произход“.

Краен срок за представяне на проектните предложения – 19 август 2018 г.

 

Ресурси: (кликнете на реда, за да отворите съответният документ)

– формуляр за кандидатстване

– декларация за намерение за партньорство с детска градина (oбразец)

– декларация-Лични-данни-образец

насоки за кандидатстване

 

Желаем успех на кандидатите,

екипът на ТСА