14 октомври, 2015 г. гр. София

РЕЗУЛТАТ ОТ ВТОРИ КРЪГ НА

КОНКУРС ЗА КОНЦЕПЦИИ

ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

В отговор на поканата ни към неправителствени организации да представят проектопредложения за добри практики в ранното детско развитие и училищно образование, ТСА получи и разгледа 18 проектопредложения.

На база на разгледаните проектопредложения, каним следните организации за преговори за финансиране на грант. Организациите са подредени по азбучен ред:

 • НСО Клуб – Търговище
 • Сдружение “Де-Три Навигатори”
 • Сдружение “Институт за Прогресивно Образование”
 • Сдружение “Ларго”
 • Сдружение “Шанс и Закрила”

Всяка от поканените организации ще получи информация за условията за подписване на договор за грант по електронна поща. Одобрението на проектопредложението на втори кръг не гарантира предоставяне на грант.

Благодарим Ви за разбирането, че поради големия брой проектопредложения, не сме в състояние да предоставим индивидуална информация на всички организации, които не преминават към етапа за финансиране на грант.

Благодарим за Вашето внимание!


26 юни, 2015 г. София

РЕЗУЛТАТ ОТ ПЪРВИ КРЪГ НА

КОНКУРС ЗА КОНЦЕПЦИИ

ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

В отговор на поканата ни към неправителствени организации да представят концепции за добри практики в ранното детско развитие и училищно образование, ТСА получи и разгледа 142 концепции.

Каним следните 21 организации за участие във втори кръг и подаване на проектопредложения на база на представените концепции. Организациите са подредени по азбучен ред:

 • Национален център за социално-емоционално развитие (НЦСЕР)
 • НСО Клуб – Търговище
 • Свободен младежки център – гр. Видин
 • Сдружение „Алианс Балкани“
 • Сдружение „Де-Три Навигатори“
 • Сдружение „Знание“ Ловеч
 • Сдружение „Институт за Прогресивно Образование“
 • Сдружение „Институт по социални дейности и практики“ (ИСДП)
 • Сдружение „Каритас София“
 • Сдружение „Ларго“
 • Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ – клон Сливен
 • Сдружение „Плевенски обществен фонд – ЧИТАЛИЩА“
 • Сдружение „Политроник“
 • Сдружение „Училищно настоятелство при Основно училище „Петко Рачев Славейков“-село Джулюница“
 • Сдружение „Шанс и Закрила“
 • Сдружение ”Светлина- гр.Самоков”
 • Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И СОЦИАЛНИ ИНЦИАТИВИ“ (ЦОПСИ)
 • Сдружение за младежка дейност – село Мирково
 • Фондация „Карин Дом“
 • Фондация „Свети Иван Рилски“ – гр. Левски
 • Фондация „Тавита България“.

Всяка от поканените организации ще получи информация за кандидатстване във втори кръг, включително формуляри за кандидатстване, по електронна поща от администратори на ТСА. Участието във втори кръг не гарантира одобряване на проектопредложението.

Процедура за класиране на проектопредложения

 1. Сформиране на комисия за оценка на проектопредложенията
 2. Оценка според административните критерии и критериите за допустимост
 3. Оценка на качеството
 4. Класиране на проектопредложенията
 5. Договаряне на параметрите на финансова подкрепа
 6. Уведомяване относно решението на комисията
 7. Покана на одобрените кандидати да подпишат договори за грант с ТСА.

ТСА ще финансира проекти на обща стойност до 600 000 лева.

Краен срок за представяне на проектопредложенията: 24 юли 2015 г., 17:00 часа местно време.

Благодарим Ви за разбирането, че поради големия брой получени концепции, не сме в състояние да отговорим на всички кандидати, които не преминават във втори кръг.

Благодарим за Вашето внимание!