Международните консултанти Сю Леман и Тед Драйфус дискутираха ползите с българския бизнес

Български форум на бизнес лидерите и Тръст за социална алтернатива бяха домакини на бизнес закуска, посветена на публично-частните партньорства като ключов инструмент за стимулиране на обществения диалог по наболели проблеми и за постигане на социален напредък.

Научете повече