Екипът на проект

Екипът на проект „Готови за училище“ от 24 НПО

12 март, 2016 г., гр. София, ТСА:

Проектът на ТСА „Готови за училище“, който през 2015 г. се осъществи в партньорство с 23 неправителствени организации в страната и се стреми да се повиши посещаемостта на детска градина от деца от семейства в неравностойно положение, се състезава в ежегодния конкурс „Проект на годината на неправителствена организация в социалната сфера“ на фондация „Лале“.

Конкурсът се провежда за единадесета година, като тази година има 42 номинации на проекти, а проект „Готови за училище“ има над 40 номинации от детски градина и неправителствени организации от страната. Сред номинираните проекти е и подкрепеният от ТСА национален проект на ЦМДТ „Амалипе“ – „Всеки ученик може да бъде отличник“.

Жури, в което има представители на водещи бизнес компании, медии, дипломати и хора на изкуството ще определи на кой от номинираните проекти да се присъди награда. Научи повече