2-ри ноември, 2018 г., гр. София, ТСА:

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява Програма за национални учебни посещения на педагогически специалисти, която е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност, координирана в България от фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА).

Основната цел на програмата е да предостави възможности на педагогически специалисти, които работят в детски градини с деца от ромски произход, да обогатят подходите и методите си на преподаване като осъществят учебно посещение на колеги от други детски градини. Очакваме, че това ще доведе до подобряване качеството на образователните услуги, които се предоставят на децата от ромски произход в детските градини.

Попълнени формуляри за кандидатстване може да подавате на адрес kindergarten240@tsa-bulgaria.org  Документите за кандидатстване се подават минимум един месец преди планираната дата на посещението.

Документи за кандидатстване:
Насоки за кандидатстване

Формуляр за кандидатстване

Формуляр за технически отчет (бланка)

Формуляр за финансов отчет (бланка)

Линк към регистрационната форма за Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност

 

Желаем успех на кандидатите,

екипът на ТСА