ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ОДИТОРИ И ОДИТОРСКИ ФИРМИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПИСЪК, ЦЕЛЯЩ ДА УЛЕСНИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА ИМ НА НЕЗАВИСИМ ОДИТОР

Фондация „Тръст за социална алтернатива” (ТСА) кани всички независими одитори и одиторски фирми с опит в обслужването на неправителствения сектор в България да се включат в поддържан от ТСА списък (база данни), който ще бъде предоставян на грантополучатели на ТСА и на други неправителствени организации, желаещи да назначат независим одитор. За целта, интересуващите се лица могат да попълнят анкета онлайн тук или да попълнят хартиения вариант на анкетата тук.

От 2012 година насам, ТСА подкрепя финансово проекти, насочени към подобряване на образователните, социалните и икономически постижения на най-уязвимите общности в България, с фокус върху ромите. Подходът на ТСА е да работи в партньорство с грантополучателите си, като подкрепя усилията им за повишаване на капацитета им за добра финансова отчетност и оценка на резултатите. ТСА е отпуснала финансиране на над 50 различни неправителствени организации, много от които не са одитирани.

През април 2015 година, ТСА стартира оперативен проект „Фонд за подкрепа на независим финансов одит на грантополучатели”. Целта му е да популяризира независимия одит сред неправителствените организации с които работим, както и да го направи достъпен, като покрие разходите на организациите. За да улесни желаещите да назначат независим одитор в избора им, ТСА търси одитори, имащи опит в обслужването на неправителствения сектор в България. Подадената от Вас информация ще бъде подредена в електронна таблица без редактиране от страна на ТСА. Копие от таблицата ще бъде изпратена по електронна поща на всички лица за контакт, попълнили приложената анкета, след първоначалното й съставяне и на всеки дванадесет месеца след това.

ТСА ще популяризира ползите от одита чрез серия от информационни срещи в София, Велико Търново и Стара Загора през лятото на 2015 година. Моля, отбележете в приложената анкета при интерес от Ваша страна за участие в информационните срещи. За повече информация или въпроси се обърнете към Евгения Волен, Директор „Мониторинг и контрол”, на evolen@tsa-bulgaria.org.

Екипът на ТСА Ви благодари за интереса!