9 ноември, 2015 г., НПО портал:

Одит на доверие в гражданския сектор

През октомври тази година Тръста за социална алтернатива (ТСА) обяви началото на програма „Одитен фонд„. Тя ще финансира независим финансов одит на грантополучатели на Тръста и партньорите му в гражданския сектор. Програмата предвижда и информационна кампания по темата, насочена към целия неправителствен сектор.

За целите и същността на програмата разговарям с Евгения Волен, директор „Мониторинг и контрол“ на ТСА, а освен това и одитор с 14 годишен опит. „Когато една организация е одитирана, тя печели по-голямо доверие от страна на донорите, а също и на обществото. Когато се ползваш с доверие, по-лесно печелиш ресурси и привличаш поддръжници за каузата си“ – обяснява тя смисъла на одитирането за НПО. Научи повече