В присъствието на повече от 50 деца и техните родители, общественици и представители на българските институции и неправителствени организации бяха обявени победителите в националния конкурс за детски рисунка “Готови за училище”. С конкурса приключи първият етап от едноименния проект за ранно детско образование. Проектът бе подкрепен от заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин с думите: “Приемете моите поздравления, във връзка с организираната от вас церемония, която се явява важна стъпка в бъдещото образователно развитие на децата. …. Подкрепата за ранното детско образование  и грижи в ранна детска възраст се разглеждат от нас като важна първа стъпка и съществена основа за успешно развитие и учене през целия живот, социална интеграция, лично развитие и увеличаване на възможностите за заетост на по-късен етап.” Детските рисунки и много фотографии на деца, участвали в конкурса, са подредени в изложба, която може да бъде разгледана до 14 юли в градинката “Кристал”, гр. София.

София, 08 юли 2015 г. – Днес, с церемония по награждаване на малките победители в националния конкурс за детска рисунка „Готови за училище!” в градинката „Кристал“, гр. София, фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) приключи първата година от проекта „Готови за училище 2014-2015 г.“. Проектът се изпълнява от ТСА и 23 партньорски неправителствени организации в цялата страна. Той ще продължи и през следващата учебна година и цели да установи кои са икономически най-ефективните мерки за повишаване на посещаемостта в детска градина на деца от крайно бедни и уязвими общности. В рамките на “Готови за училище 2014-2015 г.” бе подпомогнато посещението на детска градина за над 4,400 деца на възраст между 3 и 6 години.

На събитието присъстваха Сара Перин, изпълнителен директор на „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), Евгения Волен, ръководител на проекта „Готови за училище“, Антъни Томпсън, представител на Световната банка в България, Станчо Ставрев, заместник кмет на община Тунджа и Мария Георгиу, която е съосновател с Лесли Хоук – майка на холивудския актьор Итън Хоук, на фондация OvidiuRo (“ОвидиуPо”), която сподели опита на OvidiuRo от програмата “Всяко дете в детска градина“ за повишено участие на децата от бедни общности в ранното образвание.

Цел на конкурса за детска рисунка „Готови за училище!“ е да започне широк обществен разговор за ефективността от инвестициите в ранното детско образование като средство за преодоляване на трайната бедност, както и да обърне внимание на предизвикателствата при осигуряване на достъп до ранно детско образование за най-бедните граждани на България. Редовното участие в ранното образование на децата от бедни общности оказва дългосрочно влияние не само върху резултатите в училище, но и върху качеството им на живот. В крехката възраст от 3 до 6 години, едва 45% от децата в неравностойно положение у нас са включени в образователната система.

В националния конкурс „Готови за училище!“ участваха деца от подготвителните групи в  детски градини в 127 общини в цялата страна, в които се изпълняват дейностите по едноименния проект. Рисунките на победителите, фотографии на децата, обхванати по проекта, както и личните истории на семействата и учителите им, са събрани в изложба на открито, която може да се разгледа от 1 до 14 юли в градинката „Кристал“, гр. София.