9-ти февруари, 2018 г., гр. София, ТСА:

През изминалата седмица 35 младежи в неравностойно положение взеха участие в тридневен лагер в полите на Врачанския балкан. Зимният лагер Код Успех събра младежи от цялата страна, които имаха възможност да срещнат своите преподаватели и връстници, както и да добият лидерски и социални умения. Целта на лагера е да се създаде общност от успешни ролеви модели, както и да се насърчат участниците в проекта да се стремят към по-високи академични постижения.

DSC_0527

Преди лагерите младежите са посещавали часове по английски език в своите градове или онлайн. В предстоящата година Код Успех има за цел да обхване 200 младежи в неравностойно положение, които в  рамките на 360 учебни часа ще се обучават на английски език в групи за начално и средно ниво. Младежите споделят, че благодарение на допълнителните часове по английски език по Код Успех, те се чувстват по-уверени и се справят по-добре в училище. Василен от Гоце Делчев е на 14 и е щастлив, че може да говори на английски и с родно-говорещи, които преподават по Код Успех, а Евелина от с. Галиче, която е на 16, казва, че вече е най-добрата в училище. В резултат на участието си в лагерите и срещите с успели ролеви модели, завършващата своето средно образование Доника от Пазарджик има намерение да кандидатства в медицински университет за добиване на степен за здравен специалист.

Код Успех се осъществява от ТСА в партньорство с Младежка фондация “Арете”, Фонд за превенция на престъпността – ИГА и фондация “Корпус за образование и развитие”, с финансовата подкрепа на Държавния департамент на САЩ и фондация „Америка за България“. Програмата включва обучение по английски език както по традиционен метод, така и съвременни и иновативни образователни инструменти, като например онлайн виртуални зали, до които имат достъп хора от разстояние. Програмата има за цел да насърчи демократично и икономическо развитие като мотивира младежи в неравностойно положение да продължат своето образование в прогимназиален и гимназиален курс, така че техните шансове за наемане на работа да се увеличат.

All camp Code Success Vratsa