4-ти юли, 2016 г., гр. София, ТСА:

ПРОГРАМА „ПОД АСМАТА“

От векове насам, под сладката сянка на асмата са се събирали семейства и приятели, и са си разказвали истории и предавали легенди. Историите ни помагат да научим нови неща; те засилват принципите ни, укрепват ценностите ни, и променят начина ни на мислене и поведение. Разказът също е един от най-мощните инструменти, които лидерите на социална промяна могат да използват, за да постигнат целите на организацията си.

Програма „Под асмата“ („Програмата“) цели да създаде форум за разкаване на истории на успеха от страна на грантополучателите на фондация „Тръст за социална алтернатива“ („Тръст“), както и да повиши знанията и уменията на персонала на грантополучателите за писане на качествени истории.

Програмата подпомага създаването на 6 истории всяка година, като за всяка история подсигурява кратко обучение и подкрепа по време на писането от журналист, и при необходимост професионален фотограф. Програмата също така предвижда провеждането на годишен конкурс на публиката с фонд 1,500 лева (хиляда и петстотин лева) – дарение за най-популярната измежду шест статии.

Условия за участие