11-ти ноември, 2016 г., гр. София, ТСА:

РЕЗУЛТАТ ОТ ВТОРИ КРЪГ

КОНКУРС ЗА КОНЦЕПЦИИ

за успешни и иновативни практики  в сферата на заетостта сред икономически уязвими общности

 

В отговор на поканата ни към неправителствени организации да представят концепции за успешни и иновативни практики в сферата на заетостта сред икономически уязвими общности, ТСА получи и разгледа 67 концепции. След проведената оценка от комисия към ТСА, 8 от тях бяха поканени да разработят пълно проектно предложение.

По време на втория кръг в конкурса са избрани следните 5 проектни предложения, които ще получат безвъзмездна финансова подкрепа:

 1. Фондация „Бауерзакс“
 2. Социална фондация „Инди-Рома 97“
 3. Сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение“
 4. Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“
 5. Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Подкрепените организации ще работят за подобряване достъпа до заетост на лица от икономически уязвими групи, с фокус върху ромската общност, чрез прилагане на успешни и иновативни образователни и обучителни подходи, с цел подобряване готовността за заетост и партньорство с водещи частни компании за устойчиво кариерно развитие и заетост. Проектите, които ще получат финансова подкрепа, са със срок на изпълнение на проектните дейности до септември 2017г.


4-ти юли, 2016 г., гр. София, ТСА:

РЕЗУЛТАТ ОТ ПЪРВИ КРЪГ

КОНКУРС ЗА КОНЦЕПЦИИ

за успешни и иновативни практики  в сферата на заетостта сред икономически уязвими общности

В отговор на поканата ни към неправителствени организации да представят концепции за успешни и иновативни практики в сферата на заетостта сред икономически уязвими общности, ТСА получи и разгледа 67 концепции.

Каним следните 9 организации за участие във втори кръг и подаване на проектопредложения на база на представените концепции. Организациите са подредени по азбучен ред:

 • Ибеко ООД
 • Инициатива за социално овластяване
 • Национален алианс за работа с доброволци
 • Сдружение „Ларго“
 • СНЦ „Асоциация Интегро“
 • Социална фондация „Инди-Рома 97“
 • Фондация „Бауерзакс“
 • Фонд за превенция на престъпността „ИГА“
 • Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Всяка от поканените организации ще получи информация за кандидатстване във втори кръг, включително формуляри за кандидатстване, по електронна поща. Участието във втори кръг не гарантира одобряване на проектното предложение.

Процедура за класиране на проектни предложения:

 1. Сформиране на комисия за оценка на проектопредложенията
 2. Оценка според административните критерии и критериите за допустимост
 3. Оценка на качеството
 4. Класиране на проектопредложенията
 5. Договаряне на параметрите на финансова подкрепа
 6. Уведомяване относно решението на комисията
 7. Покана на одобрените кандидати да подпишат договори за грант с ТСА.

ТСА ще финансира проекти на обща стойност до 300 000 лева.

Краен срок за представяне на проектните предложения: 4 август 2016 г., 17:00 часа местно време.

Благодарим на всички кандидати, разработили и представили идейни концепции в рамките на текущия конкурс. Високо оценяваме разбирането Ви, че поради големия брой получени концепции, не сме в състояние да отговорим на всички кандидати, които не преминават във втори кръг!

Благодарим за Вашето внимание!