22-ри ноември, 2016 г., гр. София, ТСА:

През 2017 г. ТСА ще осигури подкрепа за кандидат-студентско обучение по английски език за ромски младежи в Института по английски език към Американския университет в България

Тръст за социална алтернатива (ТСА) предоставя стипендии на ромски младежи с доказани академични успехи и лидерски потенциал за обучение в Института по английски език към АУБ. Обучението цели да подготви учениците за успешно кандидатстване в Американския университет в Благоевград (АУБ).

Стипендиите от ТСА покриват разходите за такси, учебници, и общежитие за интензивно обучение, включително и подготовка по ТОЕFL, в Института по английски език към АУБ. Езиковата подготовка се осъществява в рамките на Стъпка 3 (английски за напреднали), като курсът започва на 16 януари 2017 г.

Онези от стипендиантите, които успеят да постигнат добри резултати от подготовката по английски език и покрият условията за прием в АУБ, ще могат да кандидатстват за пълна стипендия за роми за 4-годишно обучение в АУБ на Фондация „Америка за България“. Силно окуражаваме кандидатите, които имат високо ниво на английски език (ниво С2 според Европейската езикова рамка) да кандидатстват направо за обучение в АУБ и въпросната стипендия на Фондация „Америка за България“.

Екипът на ТСА ще е благодарен да разпространите информацията сред ученици, включително завършили, с висока мотивация и лидерски потенциал. Също бихме искали да ви помолим да им окажете нужното съдействие за кандидатстване за подкрепа от ТСА.

Срокът за подаване на документи до ТСА е 22 декември 2016 г..

 

Какво включва стипендията на ТСА за кандидатстудентско обучение по английски език в АУБ?

 

 • Интензивно обучение по английски език за напреднали напреднали (advanced) през зимата и пролетта на 2017 г.
 • Специализирана подготовка за TOEFL през пролетта на 2017 г. за кандидатстване в АУБ.
 • Закупуване на учебници, нужни за обучението за средно-напреднали и напреднали.
 • Заплащане на таксата за кандидатстване за обучение в Института по английски език към АУБ.
 • Настаняване в общежитие към АУБ по време на обучението.
 • Кандидати, които са завършили успешно обучението в Института по английски език ще получат финансова подкрепа за таксата за кандидатстване за прием към АУБ.

 

Кой може да кандидатства за стипендията на ТСА?

 

 • ромски младежи до 25 години със силна мотивация за развитие и лидерски качества.
 • завършили средно-образование, но все още не са започнали образованието си във ВУЗ.
 • завършили средно-образование, владеещи минимум В2 (upper-intermediate), С1 или С2 (advanced и proficiency) ниво на английски език.
 • ученици с общ среден успех от диплома за завършено средно образование над 5.00.

 

Процедури

 

 1. Изпращане на пакет от документ за кандидатстване за стипендия от ТСА на електронен адрес kvassileva(at)tsa-bulgaria.orgкраен срок: 22 декември 2016 г.
 2. Подбор на кандидатите от комисия към ТСА до 4 януари 2017 г..
 3. Проверка на входното ниво на кандидатстващите в Института по английски език към АУБ (оналайн, в периода от 5 до 10 януари, 2017 г. ).
 4. Разпределение на кандидатите по групи в Института по английски език към АУБ.

 

Документи за кандидатстване за стипендия от ТСА

 

 • Мотивационно писмо.
 • Препоръка от ромска организация.
 • Успех от дипломата за средно образование или копие от ученически бележник с крайни оценки за първия учебен срок.
 • Резултати от безплатен диагностичен тест по английски език на Cambridge English, достъпен на следния адрес http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/adult-learners/. Mоля, направете снимка на екрана (screenshot) с резултата и го приложете към документите за кандидатстване.
 • Удостоверение за постигнато ниво по английски език, ако има такова.